Cirkelträning

Passet genomförs i stationsform med vikter eller kroppen som tyngd. Du tränar ett eller ett bestämt antal set av varje övning och börjar sedan om från början med första övningen. Cirkelträning bjuder ofta på stor träningsvariation där du utmanar kroppen på ett roligt sätt.